Tổng hợp Thứ ba, 19/09/2017 18:10 GMT+7
Ông Nguyễn Phúc Giác Hải:
Theo ông Nguyễn Phúc Giác Hải, ở Việt Nam không có nhà ngoại cảm rởm, chỉ có nhà ngoại cảm cao tay và nhà ngoại cảm non tay (?).
Trang    1 ... 12 13 14 
Ham Truyện Tranh
Ham Truyện Tranh