Góc hài hước Thứ hai, 10/09/2012 15:43 GMT+7

1001 kế hay xin tiền

Đây là ví dụ cho kế hay để xin tiền nhưng thành công hay không thì phải xem xét.
Click để đọc tiếp

Chuyện shock 1001-ke-hay-xin-tien-news

Chuyện shock 1001-ke-hay-xin-tien-news

Chuyện shock 1001-ke-hay-xin-tien-news

Chuyện shock 1001-ke-hay-xin-tien-news

Một lần khác...

Chuyện shock 1001-ke-hay-xin-tien-news

Chuyện shock 1001-ke-hay-xin-tien-news

Chuyện shock 1001-ke-hay-xin-tien-news

Chuyện shock 1001-ke-hay-xin-tien-news

Mei Ying - dịch (24H.COM.VN)
Bình luận
Ham Truyện Tranh
Ham Truyện Tranh