Thế giới Thứ hai, 11/03/2013 18:50 GMT+7

Shock giống gà không lông

Israel Avigdor Kahanera sinh vật học (Avigdor Cahaner) từ Viện Rehovot đã mang một giống gà mới  không có lông. Theo các nhà khoa học, những con gà mái có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc trong việc sản xuất thịt gà, gà vì không có nhu cầu lông obschipyvanii.
Click để đọc tiếp

Như vậy, gà nhiều hơn và nhiều hơn nữa phát triển nhanh hơn nhiều so với gà bình thường.

Chuyện shock shock-giong-ga-khong-long-news
Chuyện shock shock-giong-ga-khong-long-news
Chuyện shock shock-giong-ga-khong-long-news
Chuyện shock shock-giong-ga-khong-long-news
Chuyện shock shock-giong-ga-khong-long-news
Bình luận
Ham Truyện Tranh
Ham Truyện Tranh